m4s0n501
Pizzeria Gino Sorbillo, Napoli. Via dei Tribunali 32.